Fectio, Late Roman re-enactment society

What's New I Sitemap I Bibliography I Vortigern Studies l POLLS I LINKS l Games I Sitemaster
Vortigern I Wansdyke I Arthurian Collection I View Guestbook I Sign Guestbook l Webrings

Vortigern Studies > Fectio > Fort VechtenEnglish

Fectio Index

VORTIGERNSTUDIES HOMEPAGE
FECTIO SITEMAP
WHAT IS NEW IN FECTIO
FECTIO BIBLIOGRAPHY
FECTIO LINKS
CONTACT US!

 

De turris van Fectio
klik hier

De Romeinse 'Turris' bij Fort Vechten

Robert Vermaat


Panorama foto's van de toren:
Serie: 180-graden panorama foto's van De burgus.
Serie: 180-graden panorama foto's van
De turris.

Zaterdag 15 November 2003, de basis werd gelegd voor een replika van een Romeinse wachttoren, zoals deze eens overal langs de 'Limes' (Romeinse grens) konden worden aangetroffen. Deze turris is gebouwd tussen het 19de-eeuwse Waterliniefort en het veld dat nu nog de restanten verbergt van het castellum Fectio. De toren werd officieel geopend op 16 Mei 2004.
HELAAS IS DE TOREN VANAF 2012 GESLOTEN VOOR HET PUBLIEK
  De prachtige kleuren van de herfst, november 2006.
De prachtige kleuren van de herfst, november 2006.
 
  Klaar voor weer een buitje, april 2005.
Klaar voor weer een buitje, april 2005.
  Hoewel het 19de-eeuwse Waterliniefort 'Den Burg' bij Vechten het minst geassocieerd lijkt met het Romeins verleden, bestaat hier toch geen twijfel over. De dikke muren werden dan wel pas tussen 1867 en 1870 werden opgeworpen als deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie om het westelijk deel van Nederland te beschermen tegen aanvallen over land. Echter, de plek die voor dit fort gekozen werd, bleek al eens eerder voor zo'n doel benut te zijn, namelijk als deel van de Romeinse Limes.
De Romeinen, die deze plek blijkbaar verkozen vanwege de in de Rijn uitmondende Vecht, bouwden hun castellum in het jaar 4, en noemden het waarschijnlijk naar die rivier, de Fectio. Het fort was van tijd tot tijd redelijk van belang als logistieke basis voor de operaties in Germania. Mede om deze reden was het ook aantrekkingspunt voor de lokale bevolking, die aan beide zijden van het fort een kampdorp (vicus) bouwde. Het castellum werd mogelijk verlaten in de laat-3de eeuw, toen het Romeinse Rijk crisis na crisis te verduren kreeg. Toch lijkt de roerige periode minder een reden voor vertrek als het opdrogen van de dode rivierarm die als haven fungeerde, terwijl ook de monding van de Vecht zich westwaarts verplaatste. Het naburige castellum bij Trajectum/Utrecht nam waarschijnlijk de rol van Fectio over.

Hoe het ook zij, in de latere jaren van de 19de eeuw kozen de Nederlandse ingenieurs nu juist dit deel van de regio, en ze bouwden hun fort direct naast het castellum, maar boven op de vicus, zonder dat men zelfs van hun bestaan wist.

  Een moderne mijlsteen van het 'Limespad, direct tegenover de toren.
Een moderne mijlsteen van het 'Limespad.
 
  De toren bijna klaar, april 2004.
De toren bijna klaar, april 2004.
  Echter, het toeval wilde dat toen de eerste Romeinse vondsten aan het licht kwamen, een van de officieren het briljante idee had deze te verzamelen en aan het Museum van Oudheden in Leiden te schenken. Door deze beslissing werd een grote verzameling unieke vondsten gespaard ondanks dat het castellum noch de vicus ooit echt aan een archeologisch onderzoek onderworpen werden. Maar dat was ook niet mogelijk, aangezien toendertijd de archeologie als wetenschap nog helemaal niet bestond.
Vandaag de dag rust het castellum nog steeds onder zijn boomgaard, maar de provincie Utrecht die nu de zaken van het fort behartigt (sinds 2010), heeft nu de eerste stap gezet om beide forten te verbinden. In de nabije toekomst zal met moderne materialen een 'herbouw' van het castellum worden gerealiseerd. Met dit visuele hulpmiddel wordt gehoopt het publiek duidelijk te maken welk verleden er nog steeds onder hun voeten rust.

HELAAS IS DE REPLICA VAN DE TOREN VANAF 2012 NIET MEER TOEGANKELIJK VOOR HET PUBLIEK.

  Ondertussen gaat de zon spectaculair onder in het westen, de Limes in duisternis achterlatend..  
  Filmopnames bij de toren.   Filmopnamen bij FECTIO
De toren wordt zo langzaamaan beroemd als een Romeins symbool, zowel in Nederland als over de grens!

De toren werd ookontdekt voor een nieuwe rol - die van historische achtergrond voor films and documentaires, maar ook voor archeologische- en kunstprojecten. (Meer...)

Zo komt u naar de replica van de toren bij Fort Vechten:
Route naar de replica van de toren bij Fort Vechten. klik op de kaart.

Bibliografie

 • Bechert, Tillmann en Willem J.H. Willems (1995): De Romeinse Rijksgrens tussen Moezel en Noordzeekust, (Konrad Theiss Verlag).
 • Dockum, Saskia van (1997): Vechten een Fort naast een Verheven Boomgaard, in: Dockum, S. van en A. Haytsma: Archeologische Monumenten in Nederland, (ROB, Abcoude), pp. 54-5.
 • Es, W.A. van, en Hessing, W.A.M. (1994): Romeinen, Friezen en Franken in het hart van Nederland: van Traiectum tot Dorestad (50 v.Chr.-950 na Chr.), (Utrecht).
 • Hegener, Michiel (2003): Op het Spoor van Romeinen en Bataven, Nederland 2000 jaar geleden, (TELEAC, Kosmos Utrecht).
 • Hessing, Wilfied et al (1997): Romeinen langs de Snelweg: Bouwstenen voor Vechtens Verleden, (ROB, Uniepers Abcoude).
 • Kok, D.H., S.G. van Dockum en F. Vogelzang, red. (1996): Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1988-1989 (Utrecht), pp. 36-43.
 • Kok, D.H., S.G. van Dockum en F. Vogelzang, red. (1997): Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1990-1991 (Utrecht), pp. 38-41.
 • Kok, D.H., S.G. van Dockum en F. Vogelzang, red. (1998): Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1994-1995 (Utrecht), pp. 46-7 and 71-3.
 • Kok, D.H., J.P. ter Brugge, S.G. van Dockum en F. Vogelzang, red. (1998): Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1996-1997 (Utrecht), 46-161.
 • Lendering, Jona (2000): De Randen van de Aarde, de Romeinen tussen Schelde en Eems, (Ambo, Amsterdam).
 • Tent, W.J. van (1988): Archeologische kroniek van de provincie Utrecht over de jaren 1980-1984 (Utrecht).
 • Vechten, Een Romeins fort in de Hollandse Waterlinie, at: http://www.archeologienet.nl/tijds_periode/projectinfo.cfm?projectnummer=61
  Inhoud:

Foto's uit 2008:
Foto's uit 2008
Serie: 57 Foto's uit
2008.

Foto's uit 2007:
Foto's uit 2007
Serie: 100 Foto's uit
2007.

Foto's uit 2006:
Foto's uit 2006
Serie: 38 foto's uit
2006.

Foto's uit 2005:
Foto's uit 2005
Serie: 76 foto's uit
2005.

Foto's uit 2004:
Foto's uit 2004
Serie: 28 foto's uit
2004.

De grote opening,
16-05-2004:
De grote opening, 16 mei 2004.
Serie: 30 foto's van
Het eerste evenement ter gelegenheid van de opening (Engels).

De bouw, winter/lente 2004:
De bouw van de burgus, van leeg veld tot ingebruikname.
Serie: 43 foto's van
De bouw van de turris.

De inzegening,
30-11-2003:
De Grondleggings ceremonie
Serie: 20 foto's van
De Grondleggings-
ceremonie

Persberichten


VortigernStudies is copyright Robert Vermaat 1999-2012. Alle rechten voorbehouden